M2 WSPÓŁCZYNNIK PROPAGACJI WIĄZKI

Współczynnik propagacji wiązki (M2) określa  ile razy średnica rzeczywistej wiązki w przewężeniu jest większa od średnicy przewężenia pojedynczej wiązki Gaussa TEM00. Wartość współczynnika dla idealnej wiązki Gaussa TEM00 jest równa 1. czytaj więcej

W ofercie pomiar współczynnika w sposób zautomatyzowany można wykonać przy użyciu systemów opartych o układ z kamerą (M2-200s  lub MS-1780) lub układ szczelinowy (NanoModeScan M2).

M2-200s - Urządzenie wykonuje analizę wiązki z zakresu 266nm -1300nm w układzie opartym o kamerę z detektorem krzemowym. Pomiary są  wykonywane automatycznie i ręcznie (lub tylko ręcznie - M2-200sM), zgodnie z standardem ISO, zarówno dla laserów pracujących w trybie ciągłym jak i pulsacyjnym. czytaj więcej

- M2-200s-USB; M2-200s software, software license, SP300 USB 3.0 camera, short optical train, automatic and manual operation, recommended for 266nm - 1300nm wavelengths

- M2-200s-USB-A; software, software license, short optical train, automatic and manual operation, recommended for 266nm - 1300nm wavelengths (SP300 camera not included)

- M2-200sM-USB; Manual mode M2-200s software, software license, SP300 USB 3.0 camera, manual operation with a SP300 camera (optical train not included) 

MS-1780 - Urządzenie wykonuje analizę wiązki w zakresie 250nm -1100nm, w układzie opartym o kamerę CCD. Wykorzystywana technika pomiaru M2 jest opatentowana przez firmę PHOTON Inc. czytaj więcej

NanoModeScan M2 - Urządzenie wykonuje pomiar wiązki lasera w zakresie od UV do FIR w oparciu o detektory krzemowe, germanowe lub piroelektryczne. Wykorzystywana technika pomiaru pozwala na pomiar M2 dwoma sposobami: metoda ISO11146 oraz metoda Rayleigh (czytaj więcej). Urządzenie pozwala na pracę lasera zarówno w trybie ciągłym jak i pulsacyjnym i wyposażone jest w głowice pracującą na dystansie 500mm, interfejs USB2.0 oraz oprogramowanie M2 Analysis.