Szukaj

SYSTEMY RAMANA

 

Spektroskopia Ramana jest to technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj. nieelastycznego rozpraszania fotonów. Obserwacje zmian rotacji i wibracji w molekułach mogą być użyteczne przy analizie chemicznej ciał stałych, cieczy, proszków i gazów. Ta prosta i szybka metoda może być stosowana w szerokim zakresie, od identyfikacji materiałów po badania R&D. 

Zalety spektroskopii ramanowskiej:

  • Bez specjalnego przygotowywania próbek
  • Możliwość pomiarów roztworów wodnych (w przeciwieństwie do FTIR)
  • Szybka identyfikacja materiałów badanych (przy wykorzystaniu bibliotek spektralnych)
  • Metoda niedestrukcyjna badania ciał stałych, roztworów wodnych, żeli
  • Możliwość badania w opakowaniu (torebki, fiolki, kuwetki)

W naszej ofercie ramanowskie produkty firmy Ocean Optics. Są to systemy laboratoryjne lub przenośne oraz rozwiązania dla OEM. Rozwiązania te są szeroko stosowane w laboratoriach przemysłowych i R&D na całym świecie.

Posiadamy szeroka gamę rozwiązań modułowych do budowy własnego systemu poprzez dobór odpowiednich elementów tj. laserowego źródła wzbudzającego, sondę światłowodową, spektrometru i oprogramowania. Zaletą tego rozwiązania jest większa elastyczność systemu, możliwość stosowania np. różnych sond, dobór odpowiedniej fali wzbudzającej.

Podłoża SERS

Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia ramanowska (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) – technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana cząsteczek zaadsorbowanych na powierzchni metalu lub cząstki metalicznego zolu. Technika ta skutkuje znacznym wzmocnieniem mierzonego promieniowania w stosunku do klasycznego pomiaru ramanowskiego.

 

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
[ Reset Settings ]